субота, 25. јул 2020.

DUHOVNI RAT ZA MIRDuhovni rat za mir 

Jedino žene, ujedinjene, mogu da promene situaciju u svetu i uspostave red u njemu. Ali, nažalost, žene se ne izražavaju aktivno. Svaka zemlja ima zakone koji omogućavaju ženama da zahtevaju pristup rukovodstvu kako bi pravilno organizovale život u zemlji. 

Obično se žene bore za svoja prava, za jednakost, a ovo je poput porodičnog obračuna u kuhinji. Ali, ja govorim o duhovnom ratu. Žena mora da shvati da je ovo najvažnije upravo sada i ona mora da obaveže ceo svet kao što majka natera decu da uče, da počiste za sobom, idu u školu i peru. Zato ulogu žene treba posmatrati - kao majka čovečanstva. 

Ceo svet očekuje da žene počnu pravilno da obavljaju svoju ulogu i obavezuju sve da shvate i razumeju duhovni cilj sveta. Kada se pravilno povežemo jedni sa drugima, dopuštamo Višoj svetlosti, Višoj sili prirode da uđe u nas i počne da deluje na nas. Ovo je uloga žene, uloga majke. 

Proizlazi da ne treba da se vodi bitka za prava samih žena, već za njihovu sposobnost da utiču na društvo. Ženama nedostaje znanje, povezanost i organizacija. Ako žele da idu napred, moraće mnogo da nauče i u skladu sa tim, da se pravilno ujedine, da nauče o svojoj misiji i uz odgovarajuću mudrost i osećanja shvate svoju svrhu. Nema drugog izlaza, baš kao ni sa detetom koje ne želi da uči. 

Ženi nije lako da to učini jer je tokom istorije bila naviknuta da boravi u senci. Jedino pravo obrazovanje može da pomogne. Moraju da počnu sa malim ulogama, i iz toga će se razviti ozbiljna organizacija. 

Žena mora da zna program i svrhu stvaranja, faze kroz koje se krećemo i na koji način se one postižu. Uz to, žene koje danas počinju da se školuju pripremaju se da postanu vođe društva i čovečanstva. 

Morate biti svesni da vi ispunjavate posebnu misiju i da morate biti uporni svaki dan i spremni da učinite bilo šta kako bismo spasili čovječanstvo od teških iskušenja koje nas očekuju ako ispravno ne provedemo ovu posebnu fazu. 

Siguran sam da ste u mogućnosti da to uradite i spreman sam da pomognem na svaki mogući način. Želim vam uspeh!


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

петак, 24. јул 2020.

ŽENA 21. VEKA - 2. DEOŽena 21. veka, 2. deo

Koja je razlika između muškog i ženskog načina vođstva i kako da ih kombinujete? Ako vođa, bilo da je muškarac ili žena, ne zna za svrhu i program stvaranja i kako da dovede do onoga što priroda traži od nas, neće se desiti ništa dobro. Pre svega, neophodno je integralno obrazovanje, i kao rezultat toga, žene će preuzeti i važnije položaje u društvu.

Ovo je poziv vremena. Pre početka poslednjeg perioda, kada čovečanstvo još nije bilo u fazi konačne korekcije putem povezanosti i proučavanja mudrosti Kabale, organizacijom desetki, društvom su upravljali muškarci. Ali čim počnemo da širimo metodu integralnog obrazovanja i počnemo da radimo u desetkama na vraćanju jedne zajedničke velike duše Adam HaRišon, pojavljuju se žene.

Muškarci će biti više uključeni u organizaciju desetki i unutrašnjih struktura društva, a žene će preuzeti više spoljnog liderstva. Zbog toga, ja stalno tvrdim da je diseminacija uglavnom ženski posao.

Ista žena koja je uvek ostajala u senci, odjednom mora da izađe na čelo i da se uključi u obnovu društva. I, zanimljivo je da se muškarci sa time slažu. Priroda pušta ženu da ide prva, i niko ne protestuje. Ovo je čudo koje se nikada u istoriji nije pre dogodilo. I, ovaj proces traje poslednjih sto godina.

Žena je oduvek imala tendenciju za vodstvom, ali ranije je to bilo u neznatnoj meri i nije prelazila granice kuće. Muškarac nije u stanju da upravlja kućom, nikad ne zna gde je šta. Njegov način razmišljanja nije prilagođen takvoj vrsti posla. Žena je uvek vodila kuću.

Ali, tokom vremena, došlo je do promena. I, to je posledica unutrašnje organizacije duše, koja se postepeno približava korekciji. Kao rezultat toga, svetlost je prolazila od Višeg kroz Sefirot Keter, Hohma itd. sve do Malhut i počela je sve više i više da dopire do žene. Iz tog razloga, žene su osećale da su svesnije promena koje se dešavaju u svetu i spremne su da iznesu svoje mišljenje o važnim pitanjima.

Ovo se više ne ograničava na saznanje gde se u kuhinji nalazi so i biber. Žena je spremna da daje savete muškarcima: suprugu, vladi i Kongresu, nudeći rešenje. Ne radi se više o tome kako napraviti supu, već kako voditi politiku. A sve zato što je došlo vreme kada se Viša Svetlost približava Malhut i iluminira je.

Tako žena oseća da je sposobna da radi sa tim. Ona je u stanju da uspostavi red u svetu bolje od čoveka, kao što pripada posljednjoj Sefira, i uzdižući reformišuću svetlost povezuje sve Sefirot pre nje. Iz tog razloga, ona je u stanju da ih sve kontroliše.

Muškarac ostaje u svojoj određenoj ulozi, a žena stiče snagu da sve kontroliše, kao što to čini i sa decom u vrtiću. Ona se bavi svim poslovima.

Ne mogu svi biti poput Margaret Tačer ili Golde Meir, ali svejedno, svaka žena ima posebne sposobnosti u upravljanju. Mislim da je u naše vreme potrebno da muškarce u parlamentima zamenimo ženama. Znamo da će na svakom mestu gde žena radi biti red. Svetu ne treba muška eksplozivna snaga, već žensko umereno, uravnoteženo vođstvo, oslobođeno svih sitnih kalkulacija koje ponekad karakterišu žene.

Žena koja može sve dobro da uradi, da sve pravilno odmeri i da svoju zemlju doživljava kao svoj dom, za nju veoma važan i drag, sposobna je da pomiri sve sukobljene struje i stranke i da sve uravnoteži. Samo žena to može da učini.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ŽENA 21. VEKA - 1. DEOŽena 21. veka, prvi deo

Mnoge žene u istoriji ljudskog društva bile su pioniri koji su trasirali put, pravili promene u svetu i postavljali temelj naprednijeg društva. Bili su potrebni herojski napori da se prevladaju stereotipi, i da se ide protiv prihvaćenih normi i kulturnih tradicija. 

Ipak, istoriju su, u osnovi, pisali muškarci, i malo je ženskih imena u njoj. Žene su uvek ostajale u pozadini. Naposletku, istorija se razvija u skladu sa opštom strukturom društva, univerzumom, čitavim stvaranjem, koje se sastoji od deset Sefirot. 

Ova struktura se razvija od vrha do dna – od Sefira Keter do Sefira Malhut. Iako je sve namenjeno Malhut, ženskom delu strukture, sve dok njeno vreme ne bude došlo, dok se čitav sistem ne razvije, uloga žene će biti skrivena.

Ovo se vidi kroz istoriju svih naroda i u svim vremenima. Jedino kod naroda Izraela, uloga žene je uvek bila više izražena nego kod drugih naroda, što pokazuju ova imena iz Tanaka: Eva, Adamova žena, i velika proročica Batja, kći faraona, koja je odgojila Mojsija. 

„Batja“ znači „ćerka Stvoritelja“ (bet-jud-hei-b-y-h), što govori o njenoj uzvišenoj sudbini. Tora (Pet Mojsijevih knjiga) govori o mnogim ženama koje imaju posebnu ulogu u istoriji, onu koja je uvek pozitivna. 

A za vreme izgnastva, koje je trajalo 2000 godina, uloga žena je ušla u još veću prikrivenost. U meri težine i dužine izgnanstva, u toj meri je uloga žena ostala u senci. I sada, kako izlazimo iz ovog izgnanstva, žene dobijaju sve više slobode i sve važnije uloge. Posebno velike promene su se desile u poslednjem, 20. veku, a još i više danas, u 21. veku, kada žene postaju dominantan deo razvoja.

To je veoma primetno u savremenom svetu gde toliko žena zauzima vodeće položaje u preduzećima, pa čak i kao šefovi država. Ne samo da snaga žene raste, već i imidž žene postaje sve važniji. Kao rezultat toga, vidimo da čitav svet postoji da bi se Malhut, ženski deo, uzdigla po modelu gornjeg sveta. 

I, mada je Malhut uvek bila skrivena zato što je poslednja Sefira, Malhut u poslednjoj  etapi postaje najvažnija, napušta skrivenost i otkriva se u odbijajućoj svetlosti do samog Keter. Proizlazi da je uloga žene veoma važna. Iako je napisano da je „sva slava kraljeve kćeri u unutrašnjem“, budući da je sve vreme skrivena, sada ona dolazi u prvi plan i počinje da se otkriva kao najvažniji deo. 

Mislim da će 21. vek ženama dati i više vremena i više prostora, tako da će one moći da napreduju i da nauče o svojoj ulozi u ispravci sveta. Takve žene mogu da vode svet ka uzvišenom cilju koji je pred nama.

U prošlim vremenima razvoj žena je uvek kasnio u odnosu na ukupan razvoj. Znano je da žena pripada desetom delu opšte strukture. Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Necah, Hod, Jesod, i poslednja – Malhut, koja je ženski deo duše. Ali kada Malhut počne da prima, kada već postoje ograničenje, zaslon, i odbijajuća svetlost u kojoj Malhut postiže Keter, tada svetlost dolazi i iluminira sve Sefirot. Direktna i odbijajuća svetlost su povezane. 

Pre 21. veka čovečanstvo je odbacivalo ulogu žene, i nije uvažavalo njen status. Ali sve ovo mora da se ispravi u našem vremenu, kada dolazimo do poslednje faze u kojoj žena mora da odraste i pokaže sebe.

Kvalitativna promena dogodila se već u 19. veku i snaga žene je počela da probija. Žene su dobile pravo glasa na izborima i pristup visokom obrazovanju. To je promovisalo ne samo same žene, već i društvo kao celinu, njegove niže društvene slojeve. Žena ne samo da stupa na istorijsku i društvenu scenu, kao i na scenu državne uprave, već povlači i slabije društvene slojeve, koji drugačije nisu mogli da se podignu.

Žena menja sve. Moramo samo da damo mesto jednoj ženi, da joj dozvolimo da se dokaže, i čitav život se menja. A naše vreme je posebno u tome što dolazimo do kraja ispravke sveta. Još mnogo toga treba da se ispravi, ali mi smo već pred ciljem. I, zato je uloga žena iz dana u dan sve očiglednija. 

Žena će zahtevati sve više i više, jer sile prirode je guraju ka tome. S druge strane, muška polovina čovečanstva će se sve više i više poklanjati pred ženama. Otuda, neophodno da se ženi objasni njena uloga i dužnost koju treba da ispuni, a ne da žena bude zanemarena.

Ukoliko žene ne ispune svoju vodeću ulogu, izgledaće da one tu ulogu prepuštaju muškarcima. Ali muškarci više ne mogu da se ponašaju kao ranije. Ispostavilo se da muškarci ne deluju više, a žene ne deluju još, i mi padamo između dve stolice, što je vrlo opasno. To su vremena u koja danas ulazimo.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

POSLEDNJA GENERACIJA - VREME ŽENAPoslednja generacija – Vrijeme žena

Žene su u sjenci već mnogo generacija. Ali, u naše vrijeme, one počinju da se bude i da istupaju naprijed  jer živimo u poslednjoj generaciji, poslednjoj fazi čovječanstva, u kojoj mora da dođe do ujedinjenja između svih muškaraca i svih žena, a zatim i da se svi muškarci i žene ujedine sa Stvoriteljem.

Kabalisti su pisali o dolasku poslednje generacije. Pandemija koronavirusa potvrdila je znake koji su ukazivali da ona dolazi, a to će potvrditi i drugi događaji koji tek treba da se dogode u bliskoj budućnosti.

Napredak u 21 vijeku doveo nas je u stanje u kojem ne treba da radimo ništa drugo  osim da se ujedinimo jedni sa drugima i uzdignemo na duhovni nivo. U tom rađanju novog čovječanstva žene moraju da ispune svoju nezamjenljivu ulogu.

Koja je razlika između rada žene u novom, post-koronavirus vremenu i njenog rada u starom vremenu? Mi to još uvijek ne razumijemo i ne osjećamo, ali već sada možemo da vidimo da nas je koronavirus zatvorio u kuće, u naše porodice, da budemo sa svojim mužem ili ženom, sa svojom djecom, sa svim našim problemima.

Počinjemo da gledamo na život na potpuno drugačiji način zato što je naša budućnost prekrivena neizvjesnošću. Čak i sada, kad se karantin polako ukida i kad se naizgled vraćamo normalnom životu, mi ne znamo šta će se dešavati, i plašimo se novog talasa koronavirusa. Moguće je da osim njega ima i drugih opasnih virusa.

Moramo da shvatimo da nam sve ovo dolazi kako bismo postali jedinstveno čovječanstvo. I što je najvažnije, kako bi se žene organizovale tako da se ujedine i vode svijet. Ako ljudi sada provode više vremena u kućama, to znači da žene dobijaju ogromnu snagu.

Mnogo ljudi će potpuno da izgubi posao, drugi će da rade od kuće, putem interneta, što znači da će muškarci najveći dio vremena da provode kod kuće. A ako je sve koncentrisano na kuću, onda će žena, naravno, imati značajniju i višu poziciju, i donosiće odluke. Kuću vodi žena, a ne muškarac.

Ako budemo djelovali mudro i pažljivo, žene će polako da povedu muškarce prema ispravci svijeta, koja će sigurno doći i koja se već približava. Mi nemamo izbora. Ovo moramo da objasnimo našim muškarcima i da ih ubijedimo da u tome učestvuju.

Žena bi, kao majka, trebalo da se stara o djeci i mužu, kako bi ih vodila u pravcu ispravke. Tada ćemo definitivno biti u stanju da postignemo mir u porodici i mir u svijetu, kao i da se uzdignemo i povežemo sa Stvoriteljem.

Ako žene budu mogle da ispune svoju ulogu, poslednja generacija će biti vrijeme žena. Ako ne bude tako, onda ćemo prema ispravci morati da se krećemo kroz udare i patnju.

Iz lekcije kabale “Žene u Novom svijetu” 09.05.2020


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ŽENA JE DOMŽena je dom

Tora kaže: „Žena je dom“, to jest, ona je osnova i temelj svih ljudi.

Žene se na svetski Dan žena poštuju i uvažavaju već više od 100 godina. U nekim zemljama to je čak jedan od najvažnijih dana u godini. Ali kako je on nastao i šta se tačno uvažava? 

Svetski praznik Dan žena vodi poreklo od ženskog pokreta koji je imao za cilj da se uloga muškaraca i žena izjednači. U to vreme postojale su dve struje feminizma – feminizam jednakosti i feminizam razlika. Feminizam jednakosti zagovarao je to da su muškarci i žene u osnovi isti, a da ih društvo uči različitim ulogama. Feminizam razlika, međutim, rekao je da su muškarci i žene u osnovi različiti, i da se radi o tome da jedni druge treba da prihvate i da se međusobno nadopunjavaju kroz svoje osobine.

Svi znamo da muškarac i žena nisu isti. Naravno, žene mogu da obavljaju iste poslove kao i muškarci, da brinu o sebi i da brane sebe. Međutim, one su, po svojim svojstvima, suprotne muškarcu.

Žena oseća svet sasvim drugačije od muškarca. Dok muškarac može da bude zadovoljan ovozemaljskim radostima, žena je neprestano u nedostatku. Muškarac uživa u svom novom automobilu ili u fudbalskoj utakmici na TV-u. A žena se uvek oseća nezadovoljno i uvek hoće još nešto. Uvek želi nešto novo, teži promenama, razvoju i rastu na svim poljima. Žena oseća potrebe drugih i može u sebi da nosi svu svetsku bol. Ona od sveta zahteva ispunjenje, jer u sebi oseća da se čitav svet okreće oko ispunjenja.

U skladu s mudršću kabale, čitav svet se zapravo bavi ženama. Malhut je ženska komponenta čitavog stvaranja i predstavlja želju koja je stvorena. Zeir Anpin je njen muški deo. On postoji samo da bi pomogao Malhut – da je podrži i ispuni u skladu s njenim željama. Žene postavljaju temelj za razvoj sveta i proširuju ga s generacije na generaciju. Taj temelj daje obrazovanje i podršku. Tako, bez žena, napredak i sam život ne bi bili mogući.

Naš svet je suprotan duhovnom svetu. Dominantna muška priroda ovog sveta suprotna je dominantnoj ženskoj prirodi višeg sveta. Kabala kaže da ženski deo muške komponente mora da pokaže kako da se ono što je potrebno da se radi – radi pravilno. Tada će svet krenuti prema korekciji. Ovo podrazumeva skladnu saradnju dvaju polova u svakom pogledu, kao što to i po prirodi jeste – bez sukoba, ugnjetavanja ili pritiska.

Upravo kao što fizički, biološki i svi drugi zakoni postoje na različitim nivoima – nepokretan, vegetativan i životinjski, isto tako postoje zakoni i na nivou „čovek“. I, budući da te zakone ne poznajemo dobro, mi jednostavno napravimo svoje, ali oni nisu uvek ispravni. Ukoliko bismo otkrili zakone prirode, mogli bismo da osetimo sklad muškaraca i žena. Međutim, trenutno smo u neispravljenom stanju čovečanstva. Ali krize koje dolaze primoraće nas na promene. Ako otkrijemo ove zakone, možemo da dođemo u sklad s prirodom i da doživimo potpunu sreću.Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU - 2. DEOSa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 2
Kombinacija muškog i ženskog principa

Rabaš, Dargot HaSulam, odjeljak 274, „Izričito putem: Muškarac i Žena“. Novorođenče se rađa izričito putem muškarca i žene. Od samog muškog i od samog ženskog ne može da bude potomaka. U etici, muško se razmatra za “moć davanja”, a žensko za “moć primanja”. Potomci su dobra djela, u kojima postoji dah života.

Muški princip je namjera zarad davanja, a ženski princip je želja za primanjem. Ako se oni međusobno povežu, tada se dešava njihova ispravna kombinacija. Proizlazi da kada dođe do uzajamnog dejstva između želje za primanjem i namjere za davanjem, koja je iznad nje, oni mogu da otkriju Stvoritelja u sebi, to jeste mogu da naprave najbolje i najuzvišenije djelo koje je predmet stvaranja u našem svijetu.

Nijedan muškarac i nijedna žena ovo ne mogu da urade sami. Samo u pravoj kombinaciji svojstava muško davanje i žensko primanje oni mogu da ostvare primanje zarad davanja, odnosno da načine sebe da budu poput Stvoritelja. U suprotnom, nijedno od njih dvoje nije savršeno.

Pitanje: Koje je pravilo ispravne kombinacije muškog i ženskog principa?

Odgovor: Ako govorimo o Kabali, onda se prema ovom učenju muški i ženski princip nalaze u svakom od nas. Osoba mora da radi na takav način da njegova ili njena želja za primanjem bude u potpunosti u namjeri davanja (zarad davanja). Tada dolazi do pravog uzajamnog dejstva.

Mi moramo da razumijemo da ovdje ne govorimo o samom muškarcu ili ženi već o ispravnom uzajamnom dejstvu ova dva principa unutar svake osobe.

S druge strane, ako govorimo o porodici, o ispravnom odnosu između muškarca i žene, onda govorimo o jasnom razumijevanju njihovih svojstava, pri čemu se svojstva žene i svojstva muškarca kombinuju na takav način da oni zapravo daju duhovni plod. Svaki put kada oni rode novo stanje, to se nazova rođenje njihovog djeteta.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOMJ RADU - 1. DEOSa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 1
U svrhu ispravke ženskog

U jednom od članaka, Rabaš piše: „Kakva supruga je prihvatljiva? Ona koja ispunjava želje svog supruga“.

„Poznato je da se osoba naziva žena, Nukva, onda kad primi svjetlost od Gospodara. Stvoritelj daje zadovoljstvo Njegovim stvorenjima. Kada se osoba naziva ženom koja zadovoljava? Onda kada ispuni želje, odnosno kada stvori namjeru da ispuni želju Gospodara bez ikakve želje za sebe samu“.

Kada obična osoba čita ovaj odjeljak, može da pomisli da su Kabalisti poput srednjevjekovnih robovlasnika. Ali kada proučavamo Kabalu, počinjemo da shvatamo da se ovo odnosi na našu želju, što se naziva „žena“. U Kabali, želja za primanjem se naziva ženska želja, a želja za davanjem se naziva muška želja.

Ovo nema nikakve veze sa polom ili definicijama pola u našem svijetu. Stoga mi, što nipošto ne znači žene ili muškarci, mi jednostavno hoćemo da kažemo da su korjeni duhovnog kod žena ne samo različiti od muških, već i značajniji. Na kraju krajeva, sve što se u svijetu radi u cilju ispravke radi se u cilju ispravke ženskog.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

KAKVA JE DANAS ULOGA ŽENA U DRUŠTVU?Kakva je danas uloga žena u društvu?


Snagu žena treba usmeriti na takav način da one, kroz žensko jedinstvo, mogu da doprinesu boljitku i sreći društva, objedinjujući svoje napore u izgradnji novog, udobnog i poželjnog doma u ljudskom društvu. U skladu sa strukturom prirode, žensko predstavlja želju za primanjem dok muško predstavlja volju za davanjem. 

Otuda, ako žene izraze želju za tim da jedinstvo čovečanstva bude iznad svih podela u njemu, i ako se ujedine oko te želje – kao glavne sile, one će i muškarce podstaći ka smeru jedinstva. 

Tako, kada muškarci dobiju od žena taj snažan podsticaj da se ujedine, oni će raditi na ispunjenju tog zahteva, težeći da se ujedine i izjednače sa ujedinjenom formom prirode, gde priroda funkcioniše tako da između svih njenih delova postoje altruističke veze. 

Svet i ljudsko društvo će se tada pretvoriti u Nebo na Zemlji, društvo koje funkcioniše u skladu sa najosnovnijim zakonom prirode: „Voli svog bližnjega kao sebe“. Tada ćemo se svi osećati tako kao da delimo jedan zajednički dom, i živimo u ogromnoj porodici punoj ljubavi, u potpuno novoj i uzdignutoj svesti o zakonima prirode i svetu u kojem postojimo.Autor
  Dr Mihael Lajtman

AKO SE ŽENE NE UJEDINE, SVET JE OSUĐEN NA PROPAST
Ako se žene ne ujedine, svet je osuđen na propast

Žene moraju shvatiti da ako se one ne ujedine, onda je svet osuđen na propast. To treba da bude unutrašnji osećaj žene. Tu im muškarci ne mogu pomoći. Žena mora da ispuni svoju žensku ulogu: ona rađa, brine o kući, deci i budućnosti.

Žena mora da razume da ako se ne poveže s drugim ženama i s njima ne vodi brigu o svetu, tada će svet biti gotov. Nema potrebe za revolucijama. Ženama treba samo jedinstvo i to će već promeniti svet. Nikakva dodatna akcija neće biti potrebna da se preduzme: ujedinjenje žena eliminisaće čitavu globalnu krizu.

Čitava kriza je između žena, a ne između muškaraca, zbog činjenice da se sam Malhut razbio na mnogo malih Malhut. Ako ih sastavimo, to će biti ispravka. Žene to moraju dobro da znaju i tada ćemo imati stvarnu šansu za postizanje korekcije sveta.

Samo ako dostignemo fazu Bina, što je davanje, možemo da dobijemo taj kvalitet koji se naziva „majka“. Uostalom, majka daje, brine, hrani i pazi na celi svet. Svi mi moramo da pronađemo tu snagu davanja – i muškarci i žene –  i uz pomoć te snage, možemo da se ujedinimo među sobom.

Muškarac s muškarcem i žena sa ženom mogu da se duhovno ujedine samo do određenog nivoa. Ali onda kad treba da se povežemo sa stečenom silom Bina, takođe su nam  potrebne žene.

Zato, u našem svetu, kao i u duhovnom svetu, potrebna je savršena povezanost između svih muškaraca i svih žena kako bi se svi okupili da bi se rodio savršen čovek Adam u kojem muški i ženski delovi deluju zajedno.

Mi smo već u vrlo naprednoj fazi trudnoće kao fetus i treba uskoro da se rodimo. Ne mogu tačno da kažem  u kojem mesecu trudnoće je trenutno Malhut. Ona stvarno želi da započne porođaj, ali još nismo spremni. Posle svega, roditi se znači imati pravu želju za jedinstvom među nama. Tada ćemo izaći iz Malhuta i roditi se u novom svetu, duhovnom svetu.

Kad napustimo Malhut, izađemo iz maternice, odmah se nalazimo u duhovnom svetu koji je utemeljen na davanju. Mi još nismo spremni za to, i zato bi to mogao biti prevremeni porođaj.

Kad se dogodi objedinjavanje žena u jednu jedinstvenu ženu, osetiće se kako svetom vlada sila žene, slično sili kojom majka brine o detetu. Tako, svi muškarci će osetiti da ta sila majke, žene, Bina, vlada nad njima i da kroz nju dolazi snaga davanja, inspiracija kojoj se svi klanjaju i spremni su da slušaju glas žene koja će početi da upravlja svetom.

Za sada, svaka od vas pojedinačno ima takvu snagu želje, ali ne možete da ih sjedinite da bi se napravio proboj. Potrudite se da se ujedinite. Sve zavisi od vas!

Zaista se nadam da ulazimo u novu eru, novo čovečanstvo. Ako ženska snaga raste sve više i više, muškarci će osetiti koliko im treba ženska snaga, pa ćemo tako zajedno krenuti napred. Želim vama i vašoj porodici zdravlje i sreću!


Autor:
  Dr Mihael Lajtman