субота, 15. мај 2021.

STVARANJE I NJEGOV ŽENSKI DEO

 

Link - Creation And Its Female Part

Stvaranje i njegov ženski deo

Knjiga Zohar, „Hayei Sara” [Život Sare], odeljak 80: Zbog čega su sve vrste vračanja i magije svojstvene ženama? To je zbog toga što je zmija, kada je došla Evi, bacila nečistoću na Evu. Bacila je samo na nju, a ne i na njenog muža, tako da se, zapravo, te “čini” šire od nečistoće zmije. Zbog toga je vračanje svojstveno ženama.

U kabali, žene su veoma važan deo stvaranja, čak važniji od muškog dela, jer sve dolazi od ženskog dela. A muški deo je samo poveznica između ženskog dela i Stvoritelja.

Čitavo stvaranje je ženski deo. Otuda se rođenje, faze uspona i sve akcije stvaranja realizuju u ženi. A, muškarci su potrebni u svetu jedino da bi nju opskrbili, ali sam život je u ženi (što je želja).

I, ovo je istina. Kada bi muškarci to razumeli i složili se s tim, svet bi bio mnogo bolji, više ispravljen. Nažalost, još nismo toliko ispravljeni.

Sa duhovnog gledišta, ženski deo u stvaranju naziva se želja, a muški namera. Stvoritelj je stvorio želju, a zatim je za nju stvorena ispravna namera: zarad Stvoritelja. Ali, tada kada je ovu nameru pokvario takozvani „greh”, ona se pretvorila u svoju suprotnost. To jeste, namera da se daje zamenjena je primanjem zarad sebe bez imalo ljubavi ili saosećanja za druge.

Zbog čega kažemo da je žena korumpirana, da ona u sebi ima sve zlo, da ima zmijski otrov, a da muškarac nema? Zbog toga što se zlo manifestuje u ženskom delu. Ali pri tom, ja uopšte ne mislim na žene. Kada kažem „žena”, to povezujem jedino sa duhovnim kvalitetima. Zbog toga, ne treba da percipirate moje reči na nivou našeg sveta.

Tako, Eva nije bila korumpirana pre nego što je egoistično svojstvo „primanje” preneto na Adama. Tako, sam Adam je korumpiran i zbog toga je korumpiran i čitav svet, uključujući i Evu. Ona je bila veza prenosa od zmije do Adama. Kad je Adam sagrešio, oboje su se spustili na najniži nivo, u stanje stalnog greha, i oni moraju da izađu iz ovog egoističnog stanja.

Izlazak se uglavnom sprovodi naporima Adama, muškog dela stvaranja, jer se on angažuje na ispravci namere, zbog toga što mora da je promeni tako da ona umesto zarad primanja bude zarad davanja. A ženski deo je pasivniji. Žena prihvata tu nameru i radi s njom. I, mi to u praksi vidimo u muškim i ženskim naravima, u njihovom pristupu svetu. 


Autor:
  Dr Mihail Lajtman